4 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα

4 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα

Με βάση ελληνικά δεδομένα πλέον, και συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα της μελέτης GRECO του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, φαίνεται ότι 4 στα 10 παιδιά ηλικίας 9 με 13 ετών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Μάλιστα, από το 1997 μέχρι το 2007 φαίνεται να υπάρχει μία σταθερή αύξηση στα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών στην Ελλάδα.